Prawo administracyjne

  • Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej.
  • Świadczymy usługi prawne m. in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, gospodarowania odpadami, prawa wodnego, procesów inwestorskich, w tym tzw. decyzji środowiskowych.
  • Sporządzamy projekty pism, odwołań, zażaleń, skarg do sądów.
  • Dokonujemy analizy prawnej orzecznictwa, doktryny i treści przepisów, aby wciąż informować klientów o aktualnym stanie prawnym i umożliwiać im szybkie reagowanie na zmiany prawa, co zapobiega negatywnym konsekwencjom jego nieznajomości.
  • Kancelaria doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także wydania decyzji o warunkach zabudowy.
  • Pomagamy przedsiębiorcom i osobom fizycznym odnaleźć się w ogromnej ilości przepisów prawnych dotyczących ich działalności, zabezpieczając ich interesy w sferze życia prywatnego i zawodowego.

Zobacz także

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Czytaj więcej

Prawo spadkowe i rodzinne

Czytaj więcej