Prawo cywilne

  • Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szewczyk pomaga swoim klientom w profesjonalnym sporządzeniu projektów umów, które będę uwzględniały wszystkie potrzeby klienta i dbały o jego interesy, np. umowy zlecenia, o dzieło, pożyczki, sprzedaży, najmu, dzierżawy.
  • Usługi prawne są przez nas świadczone zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, co oznacza, że zapewniamy doradztwo w zakresie skutecznego zabezpieczenia interesów danego klienta poprzez wpisanie w treść umów postanowień m.in. o możliwości wypowiedzenia umowy, o karach umownych, prawie odstąpienia od umowy.
  • Sporządzając każdą umowę, analizujemy możliwość zaistnienia w przyszłości sytuacji, które będą wymagały ochrony naszego klienta, aby tę ochronę zapewnić odpowiednią treścią umowy. Takiego bezpieczeństwa nie gwarantują wzory umów pobranych z internetu- umowy te nie zawierają rozwiązań prawnych adekwatnych do danej sytuacji.
  • Analizujemy również gotowe umowy naszych klientów, którym zależy na sprawdzeniu, czy kontrakt, który mają podpisać, jest dla nich korzystny. Sprawdzamy postanowienia umów pod kątem pełnego zabezpieczenia praw i roszczeń klientów.
  • Kancelaria reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji. Zapewniamy pomoc w sprawach sądowych, np. o zapłatę, o odzyskanie nieruchomości, o zasiedzenie, o zaskarżenie czynności prawnych niewypłacalnych dłużników, a także w sprawach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, np. zaskarżania czynności komorników lub wytaczania powództw przeciwegzekucyjnych.
  • Zajmujemy się sprawami dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień m.in. za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, z ubezpieczenia AC i OC, za błędy medyczne lub za niezgodne z prawem działania organów państwowych lub samorządowych.
  • Zapewniamy klientom doradztwo prawne, pomagając im prowadzić negocjacje i postępowania przedsądowe.
  • Każdemu klientowi zapewniamy indywidualne podejście do jego sprawy, przeanalizowanie z należytą starannością dostępnych dla niego środków prawnych, a także doradzenie najefektywniejszych dla niech rozwiązań i zabezpieczenia jego interesów.

Zobacz także

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Czytaj więcej

Prawo spadkowe i rodzinne

Czytaj więcej