Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Nasza Kancelaria zapewnia pomoc prawną m. in. w zakresie sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych będących podstawą świadczenia usług, kontaktów menedżerskich, regulaminów pracy lub wynagradzania.
  • Posiadając duże doświadczenie i praktykę, znamy rozwiązania, które ustrzegą naszych klientów przed możliwymi przyszłymi problemami. Doradzamy, w jaki sposób uregulować kwestie odpowiedzialności i zakazu konkurencji pracowników, a także prawa i obowiązki pracodawcy. Wiele spraw, które prowadzimy, pozwoliło nam poznać błędy popełniane przez pracowników i pracodawców, a następnie stworzyć rozwiązania pomagające tych błędów uniknąć w dalszym funkcjonowaniu przez naszych klientów na rynku pracy.
  • Reprezentujemy naszych klientów, pracodawców i pracowników, w procesach przed sądami pracy.
  • Kancelaria prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi, np. dotyczące decyzji ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, o odmowie prawa do zasiłków, o podstawie wymiaru składek. Pomagamy znaleźć rozwiązania prawne zapobiegające negatywnym skutkom w zakresie ubezpieczeń społecznych w przyszłości, tzn. naliczenia zaległych składek ZUS, odmowy przyznania zasiłku czy obniżenia jego oczekiwanej wysokości.
  • Warto skorzystać z usług naszej Kancelarii, aby dowiedzieć się o czyhających zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi.

Zobacz także

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Czytaj więcej

Prawo spadkowe i rodzinne

Czytaj więcej